Interrail Global Pass

Interrail Global Pass säljs med upp till 11 månaders förköp till ungdomar (12-27 år), vuxna (28-59 år) och seniorer (60- år)
En vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. De får kostnadsfria Interrailkort som också berättigar till reservation av plats med pris.

Det finns tio varianter av Interrail Global Pass:

3 dagar inom 1 månad
5 dagar inom 1 månad
7 dagar inom 1 månad
10 dagar inom 2 månader
15 dagar inom 2 månader
15 dagar
22 dagar
1 månad
2 månader
3 månader

 

Kort sålda till normalpris kan oavsett anledning återköpas mot avdrag av 15% och bokningsavgiften om de avbeställs senast dagen innan första giltighetsdagen. Kan kortet inte utnyttjas alls p g a sjukdom återbetalas mot läkarintyg kortets hela pris utom bokningsavgiften.

Normalpriser för Interrailkort som säljs from. 1 Januari 2019

 

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
3 dagar inom 1 månad 2020 2610 2540 3310 2310 3010
5 dagar inom 1 månad 2530 3290 3220 4200 2920 3800
7 dagar inom 1 månad 2960 3860 3770 4940 3430 4470
10 dagar inom 2 månader 3490 4570 4470 5860 4050 5310
15 dagar inom 2 månader 4230 5560 5430 7150 4920 6460
15 dagar 3840 5020 4910 6450 4440 5830
22 dagar 4430 5820 5690 7500 5150 6780
1 månad 5660 7460 7290 9630 6590 8700
2 månader 6160 8130 7930 10490 7160 9470
3 månader 7530 9960 9730 12880 8780 11620