Interrail Global Pass

Interrail Global Pass säljs med upp till 11 månaders förköp till ungdomar (12-27 år), vuxna (28-59 år) och seniorer (60- år)
En vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. De får kostnadsfria Interrailkort som också berättigar till reservation av plats med pris.

Det finns tio varianter av Interrail Global Pass:

4 dagar inom 1 månad
5 dagar inom 1 månad
7 dagar inom 1 månad
10 dagar inom 2 månader
15 dagar inom 2 månader
15 dagar
22 dagar
1 månad
2 månader
3 månader

 

Normalpriser för Interrailkort som säljs from. 1 Januari 2020

Kort sålda till normalpris kan oavsett anledning återköpas mot avdrag av 15% och bokningsavgiften om de avbeställs senast dagen innan första giltighetsdagen. Kan kortet inte utnyttjas alls p g a sjukdom återbetalas mot läkarintyg kortets hela pris utom bokningsavgiften.

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad 2240 2900 2900 3780 2630 3430
5 dagar inom 1 månad 2530 3290 3290 4300 2990 3890
7 dagar inom 1 månad 2950 3860 3860 5050 3500 4570
10 dagar inom 2 månader 3490 4570 4570 6000 4140 5430
15 dagar inom 2 månader 4230 5550 5550 7320 5030 6610
15 dagar 3820 5020 5020 6600 4540 5960
22 dagar 4440 5820 5820 7670 5260 6930
1 månad 5660 7460 7460 9850 6740 8900
2 månader 6160 8110 8110 10740 7330 9690
3 månader 7530 9950 9950 13180 8980 11890