Allmänna villkor

Definitioner

Framgent benämns Centralens Resebutik i Kalmar AB (org nr/VAT 556589-8573) som ”vi” eller ”oss”; den fysiska eller juridiska person som nyttjar någon av de tjänster som vi tillhandahåller benämns som ”ni” eller ”er”; det eller de bolag som utför den eller de tjänster som produkterna avser benämns som ”reseoperatör”. Alla handlingar som helt eller delvis berättigar till en eller flera resor, upplevelser eller motsvarande benämns som ”produkter” och ”distribution” avser att produkterna har skickats från oss eller reseoperatören till er.

Om dessa villkor

Dessa villkor gäller från och med 2017-05-25 och utgör ett avtal mellan oss och er som reglerar alla våra mellanhavanden. När ni nyttjar någon av de tjänster som vi tillhandahåller, inklusive våra webbplatser, godkänner ni dessa villkor i helhet. Dessa villkor finns i mer än en språkversion och om några skillnader föreligger äger den svenska språkversionen företräde.

Bokning

Bokningar anses påbörjade när beställningen tagits emot av oss och slutförda när produkterna har distribuerats till er. Hanteringstid på 2-5 arbetsdagar tillkommer för alla bokningar som kräver manuell hantering och/eller distribution av fysiska produkter.

I samband med beställning, oavsett produkt och kanal, erhåller ni en beställningsöversikt. När bokningen är slutförd övergår ansvaret för ev. felaktigheter från oss till er. Det åligger därför er att granska översikten samt omgående korrigera eventuella felaktigheter innan bokningen är slutförd. Detta gäller även i samband med offert eller s.k. preliminära bokningar. Bokningar är bindande från och med att ni godkänt beställningsöversikten.

Betalning

Möjliga betalsätt varierar beroende på vald produkt, kanal och marknad. I de fall som faktura är ett möjligt betalsätt måste ni bli godkända i en kreditprövning innan faktura kan erbjudas. Fakturaavgift tillkommer enligt aktuell prislista. Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad ränta och avgifter. Priser för många av våra produkter är rörliga och varierar därför fortlöpande. De priser som är aktuella vid tidpunkten för bokningens slutförande är slutgiltiga. Ev. bokningsavgift och moms ingår i alla priser om inget annat särskilt anges.

Distribution

Distributionssätt och leveranstid varierar beroende på vald produkt, kanal och marknad. Digitala produkter skickas i samband med slutförd bokning, alternativt i anslutning till avresa, beroende på vad som är mest fördelaktigt. När digitala produkter är skickade anses de vara levererade om ni inte meddelar oss att de saknas i så god tid att vi kan distribuera produkterna på nytt. Fysiska produkter skickas efter slutförd bokning med 3-5 dagars leveranstid inom Sverige som varubrev eller rekommenderat brev. Vid leverans utanför Sverige, men inom den Europeiska Unionen, är leveranstiden upp till 14 arbetsdagar. När fysiska produkter har tagits emot av er, eller finns tillgängliga för uthämtning hos ett ombud, anses de vara levererade.

Notera att produkterna är värdehandlingar och måste tas emot, eller hämtas ut, personligen av er och ni måste kunna styrka er identitet med giltig fotolegitimation. Fraktavgift för distribution av fysiska produkter debiteras enligt aktuell prislista. Om ni underlåter att hämta ut, ta emot, eller på annat vis förhindrar att leverans kan genomföras, debiterar vi en returavgift på 150 kr per tillfälle. Om biljetterna inte kan omlevereras avbokas och återköps biljetterna om möjligt. Vid omleverans debiterar vi ny fraktavgift för att täcka våra kostnader.

Reseoperatörernas villkor

Våra produkter omfattas i förekommande fall, utöver dessa villkor, av reseoperatörernas egna villkor. Ni ansvarar för att ha tagit del av, och godkänner, respektive reseoperatörs villkor i samband med att ni godkänner våra villkor.

Värdehandlingar

Fysiska produkter är värdehandlingar och ni bär ansvar för att dessa förvaras och behandlas på lämpligt sätt. För borttappade, stulna, förvanskade eller på annat sätt förverkade produkter utgår ingen ersättning.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller ej vid köp av produkter som är specificerad till viss tid eller plats.

Resenärens handlingar

Ni ansvarar själva för att införskaffa information om, och medtaga, de handlingar som krävs inför varje resa. Detta inkluderar giltiga identitetshandlingar såsom exempelvis fotolegitimaton, pass och/eller visum beroende på resans egenskaper.

Ombokning, avbokning och återköp

Ombokning, avbokning och återköp genomförs enligt reseoperatörernas respektive regler. Resan ska avbokas senast dagen innan avresa och ev. fysiska produkter måste returneras inom en kalendermånad från samma datum. Ni står själva för returkostnad och bär ansvaret för produkterna tills dess att de är åter hos oss.

Vid ombokning, avbokning eller återköp återbetalas inte bokningsavgift.

Returer

Om ni av någon anledning returnerar produkter till oss debiteras ni en hanteringsavgift på 150 kr för att täcka våra kostnader (returavgift). Avgiften dras av från den summa som är föremål för återbetalning. Porto ingår ej i returavgiften.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd är ett valfritt tillval som erbjuds för vissa produkter i utvalda kanaler och marknader. Avbeställningsskydd berättigar er till full återbetalning om resan förhindras på grund av sjukdom eller dödsfall, av er eller närstående, förutsatt att detta kan styrkas med giltigt intyg. För att utnyttja avbeställningsskyddet ska resan avbokas senast dagen före avresa och alla relevanta produkter skall returneras till oss tillsammans med intyg inom en kalendermånad efter datum för avresa.

Reklamation

Vi kan inte påverka, och bär därför inte heller något ansvar för, förseningar, inställda färdmedel eller andra kvalitetsbrister i er resa. Resan kan dock alltid reklameras om den varit behäftad med brister. Ni måste själva kunna styrka de brister ni anför, t.ex. med ett intyg från ombord- eller stationspersonal. Ni reklamerar själva direkt till respektive reseoperatör. Alla ev. fysiska produkter, intyg och andra dokument måste vara i retur hos oss inom en kalendermånad från avresedatum för att reklamation ska vara möjligt.

Bedrägeripolicy

Vi reserverar rätten att ensidigt och utan förhandsinformation annullera er bokning för den händelse att vi har starka skäl att misstänka att bokningen utgör en del av ett bedrägeri. Bekräftade bedrägerier polisanmäls utan undantag och faktiska upplupna omkostnader faktureras.

Integritetspolicy

Vi behandlar era personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen och all annan tillämplig lagstiftning. När ni delger oss era uppgifter, oavsett orsak, så samtycker ni också till att vi och våra samarbetspartners använder uppgifterna enligt följande. Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden gentemot er; för att utföra kreditprövning i förekommande fall; för att informera er i samband med beställning; samt i marknadsföringssyfte. Alla uppgifter som vi lagrar förvaras säkert och delas aldrig med utomstående eller tredje part, undantaget i den mån det är nödvändigt enligt ovan.

Sociala medier-policy

Vi uppmuntrar till en aktiv och transparent dialog med våra kunder i sociala medier. Vår ambition är därför att alltid så hjälpsamt som möjligt, och så snabbt som möjligt, besvara samtliga kommentarer, inlägg och meddelanden. För att dialogen ska vara konstruktiv förutsätter vi ömsesidig ärlighet och god ton. Till god ton hör att diskussionen är fri från svordomar, sexism, rasism eller andra nedlåtande formuleringar. Med ärlighet avses att osanna påståenden eller faktafel inte ska publiceras då detta kan missleda andra som tar del av dialogen.

Inlägg, kommentarer, meddelanden och motsvarande som inte följer denna policy kan komma att raderas eller på annat vis begränsas utan förhandsinformation.

Lagstadgad information

Vi använder cookies (”kakor”) vilket är små textfiler som lagras på er dator för att möjliggöra att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt. Om ni använder någon av våra webbplatser så godkänner ni att vi använder kakor. Kakor har många användningsområden och de allra flesta webbplatser använder kakor. Om ni inte godtar detta kan ni stänga av lagring av kakor i er webbläsare eller välja att inte använda våra tjänster.

Vi förbinder oss inte att följa beslut som Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) fattar. I händelse av tvist gör vi en samlad bedömning från fall till fall vilket i mesta möjliga mån är till er fördel.

I händelse av tvist har ni rätt att begära alternativ tvistlösning genom Europeiska Unionens ODR-plattform på webbadressen http://ec.europa.eu/odr. Båda parter måste på förhand vara överens om att lösa tvisten genom denna plattform för att tvisten ska kunna lösas där.