Interrail Global Pass

Interrail Global Pass säljs med upp till 11 månaders förköp till ungdomar (12-27 år), vuxna (28-59 år) och seniorer (60- år)
En vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. De får kostnadsfria Interrailkort som också berättigar till reservation av plats med pris. För grupper som betalar minst tio Interrailkort finns ett specialerbjudande. Kontakta oss för offert!

Det finns tio varianter av Interrail Global Pass:
4 dagar inom 1 månad
5 dagar inom 1 månad
7 dagar inom 1 månad
10 dagar inom 2 månader
15 dagar inom 2 månader
15 dagar
22 dagar
1 månad
2 månader
3 månader

Alla Interrailkort kan oavsett anledning återköpas mot avdrag av 15% och bokningsavgiften som ingår i priserna nedan om de avbeställs senast kl 14 vardagen innan första giltighetsdagen. Kan kortet inte utnyttjas alls p g a sjukdom eller olycksfall styrkt med läkarintyg återbetalas kortets hela pris utom bokningsavgiften.

 

Specialpriser för Interrailkort som säljs 1-31 mars 2021

Under tiden 1 – 31 mars säljer vi Interrailkort till specialpris enligt ovan nämnda villkor.
Interrailkort till specialpris måste betalas senast 31 mars 15.00

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad (Flexi) 1760 2260 2260 2930 2060 2660
5 dagar inom 1 månad (Flexi) 1990 2560 2560 3330 2330 3010
7 dagar inom 1 månad (Flexi) 2310 2990 2990 3900 2720 3530
10 dagar inom 2 månader (Flexi) 2710 3530 3530 4610 3200 4180
15 dagar inom 2 månader (Flexi) 3270 4270 4270 5620 3880 5080
15 dagar 2970 3870 3870 5070 3510 4590
22 dagar 3430 4480 4480 5890 4060 5320
1 månad 4360 5720 5720 7540 5170 6810
2 månader 4720 6220 6220 8210 5620 7420
3 månader 5780 7620 7620 10070 6880 9090

 

Normalpriser för Interrailkort som säljs fr.o.m. 1 Januari 2021

Från 1 januari 2021 säljer vi Interrailkort till normalpris enligt ovan nämnda villkor.

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad (Flexi) 2140 2760 2760 3600 2510 3260
5 dagar inom 1 månad (Flexi) 2420 3130 3130 4090 2850 3700
7 dagar inom 1 månad (Flexi) 2820 3670 3670 4800 3340 4350
10 dagar inom 2 månader (Flexi) 3330 4350 4350 5700 3940 5160
15 dagar inom 2 månader (Flexi) 4030 5280 5280 6960 4780 6280
15 dagar 3640 4770 4770 6270 4320 5670
22 dagar 4220 5540 5540 7290 5010 6590
1 månad 5390 7090 7090 9360 6410 8460
2 månader 5840 7710 7710 10200 6970 9210
3 månader 7160 9460 9460 12520 8540 11290