Interrail Global Pass

Interrail Global Pass säljs med upp till 11 månaders förköp till ungdomar (12-27 år), vuxna (28-59 år) och seniorer (60- år)
En vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. De får kostnadsfria Interrailkort som också berättigar till reservation av plats med pris. För grupper som betalar minst tio Interrailkort finns ett specialerbjudande. Kontakta oss för offert!

Det finns tio varianter av Interrail Global Pass:
4 dagar inom 1 månad
5 dagar inom 1 månad
7 dagar inom 1 månad
10 dagar inom 2 månader
15 dagar inom 2 månader
15 dagar
22 dagar
1 månad
2 månader
3 månader

 

Normalpriser för Interrailkort som säljs from. 25 Juni 2020

Kort sålda till normalpris kan oavsett anledning återköpas mot avdrag av 15% och bokningsavgiften om de avbeställs senast dagen innan första giltighetsdagen. Kan kortet inte utnyttjas alls p g a sjukdom återbetalas mot läkarintyg kortets hela pris utom bokningsavgiften.

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad (Flexi) 2230 2890 2890 3760 2620 3410
5 dagar inom 1 månad (Flexi) 2520 3270 3270 4280 2970 3870
7 dagar inom 1 månad (Flexi) 2940 3840 3840 5030 3490 4550
10 dagar inom 2 månader (Flexi) 3480 4550 4550 5970 4120 5400
15 dagar inom 2 månader (Flexi) 4210 5530 5530 7280 5010 6580
15 dagar 3810 5000 5000 6570 4520 5940
22 dagar 4420 5800 5800 7640 5240 6900
1 månad 5640 7420 7420 9810 6710 8860
2 månader 6120 8080 8080 10690 7300 9650
3 månader 7500 9910 9910 13120 8940 11830