Interrail Global Pass

Interrail Global Pass säljs med upp till 11 månaders förköp till ungdomar (12-27 år), vuxna (28-59 år) och seniorer (60- år)
En vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. De får kostnadsfria Interrailkort som också berättigar till reservation av plats med pris. För grupper som betalar minst tio Interrailkort finns ett specialerbjudande. Kontakta oss för offert!

Det finns tio varianter av Interrail Global Pass:
4 dagar inom 1 månad
5 dagar inom 1 månad
7 dagar inom 1 månad
10 dagar inom 2 månader
15 dagar inom 2 månader
15 dagar
22 dagar
1 månad
2 månader
3 månader

Alla Interrailkort kan oavsett anledning återköpas mot avdrag av 15% och bokningsavgiften som ingår i priserna nedan om de avbeställs senast kl 14 vardagen innan första giltighetsdagen. Kan kortet inte utnyttjas alls p g a sjukdom eller olycksfall styrkt med läkarintyg återbetalas kortets hela pris utom bokningsavgiften.

 

Normalpriser för Interrailkort som säljs fr.o.m. 18 Januari 2023

Från 18 Januari 2023 säljer vi Interrailkort till normalpris enligt ovan nämnda villkor.

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad 2430 3010 3140 3930 2850 3560
5 dagar inom 1 månad 2750 3410 3570 4470 3250 4040
7 dagar inom 1 månad 3210 4010 4200 5250 3810 4750
10 dagar inom 2 månader 3790 4750 4970 6240 4500 5640
15 dagar inom 2 månader 4610 5770 6060 7610 5470 6870
15dagar 4160 5220 5460 6860 4950 6200
22 dagar 4820 6060 6350 7980 5730 7210
1 månad 6170 7760 8140 10260 7340 9260
2 månader 6690 8440 8860 11170 7990 10090
3 månader 8220 10360 10860 13720 9810 12370