Interrail Global Pass

Interrail Global Pass säljs med upp till 11 månaders förköp till ungdomar (12-27 år), vuxna (28-59 år) och seniorer (60- år)
En vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. De får kostnadsfria Interrailkort som också berättigar till reservation av plats med pris. För grupper som betalar minst tio Interrailkort finns ett specialerbjudande. Kontakta oss för offert!

Det finns tio varianter av Interrail Global Pass:
4 dagar inom 1 månad
5 dagar inom 1 månad
7 dagar inom 1 månad
10 dagar inom 2 månader
15 dagar inom 2 månader
15 dagar
22 dagar
1 månad
2 månader
3 månader

Alla Interrailkort kan oavsett anledning återköpas mot avdrag av 15% och bokningsavgiften som ingår i priserna nedan om de avbeställs senast kl 14 vardagen innan första giltighetsdagen. Kan kortet inte utnyttjas alls p g a sjukdom eller olycksfall styrkt med läkarintyg återbetalas kortets hela pris utom bokningsavgiften.

 

Normalpriser för Interrailkort som säljs fr.o.m. 4 April 2024

Från 4 April 2024 säljer vi Interrailkort till normalpris enligt ovan nämnda villkor.

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad 2690 3350 3510 4380 3190 3970
5 dagar inom 1 månad 3000 3740 3910 4900 3540 4440
7 dagar inom 1 månad 3540 4430 4640 5820 4200 5270
10 dagar inom 2 månader 4110 5150 5400 6790 4880 6130
15 dagar inom 2 månader 5030 6320 6610 8330 5980 7520
15dagar 4360 5480 5730 7210 5180 6520
22 dagar 5310 6670 6990 8810 6320 7960
1 månad 5260 7880 8260 10420 7450 9410
2 månader 7380 9310 9750 12320 8800 11110
3 månader 8500 10730 11250 14220 10140 12820