Interrail Global Pass

Interrail Global Pass säljs med upp till 11 månaders förköp till ungdomar (12-27 år), vuxna (28-59 år) och seniorer (60- år)
En vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. De får kostnadsfria Interrailkort som också berättigar till reservation av plats med pris. För grupper som betalar minst tio Interrailkort finns ett specialerbjudande. Kontakta oss för offert!

Det finns tio varianter av Interrail Global Pass:
4 dagar inom 1 månad
5 dagar inom 1 månad
7 dagar inom 1 månad
10 dagar inom 2 månader
15 dagar inom 2 månader
15 dagar
22 dagar
1 månad
2 månader
3 månader

Alla Interrailkort kan oavsett anledning återköpas mot avdrag av 15% och bokningsavgiften som ingår i priserna nedan om de avbeställs senast kl 14 vardagen innan första giltighetsdagen. Kan kortet inte utnyttjas alls p g a sjukdom eller olycksfall styrkt med läkarintyg återbetalas kortets hela pris utom bokningsavgiften.

 

Normalpriser för Interrailkort som säljs fr.o.m. 1 Juni 2022

Från 1 Juni 2022 säljer vi Interrailkort till normalpris enligt ovan nämnda villkor.

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad (Flexi) 2200 2840 2840 3700 2580 3350
5 dagar inom 1 månad (Flexi) 2480 3220 3220 4200 2920 3800
7 dagar inom 1 månad (Flexi) 2890 3770 3770 4940 3430 4470
10 dagar inom 2 månader (Flexi) 3420 4470 4470 5860 4050 5310
15 dagar inom 2 månader (Flexi) 4140 5430 5430 7150 4920 6460
15 dagar 3740 4910 4910 6450 4440 5830
22 dagar 4340 5690 5690 7500 5150 6780
1 månad 5540 7290 7290 9630 6590 8700
2 månader 6010 7930 7930 10490 7160 9470
3 månader 7360 9730 9730 12880 8780 11620