Interrail Global Pass

Interrail Global Pass säljs med upp till 11 månaders förköp till ungdomar (12-27 år), vuxna (28-59 år) och seniorer (60- år)
En vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. De får kostnadsfria Interrailkort som också berättigar till reservation av plats med pris. För grupper som betalar minst tio Interrailkort finns ett specialerbjudande. Kontakta oss för offert!

Det finns tio varianter av Interrail Global Pass:
4 dagar inom 1 månad
5 dagar inom 1 månad
7 dagar inom 1 månad
10 dagar inom 2 månader
15 dagar inom 2 månader
15 dagar
22 dagar
1 månad
2 månader
3 månader

Alla Interrailkort kan oavsett anledning återköpas mot avdrag av 15% och bokningsavgiften som ingår i priserna nedan om de avbeställs senast kl 14 vardagen innan första giltighetsdagen. Kan kortet inte utnyttjas alls p g a sjukdom eller olycksfall styrkt med läkarintyg återbetalas kortets hela pris utom bokningsavgiften.

 

Specialpriser för Interrailkort som säljs 22 Juli – 3 Augusti

Under tiden 22/7 – 3/8 2021 säljer vi Interrailkort till specialpris enligt ovan nämnda villkor.
Interrailkort till specialpris måste betalas senast 3 Augusti 15.00

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad (Flexi) 1960 2510 2510 3260 2280 2970
5 dagar inom 1 månad (Flexi) 2200 2850 2850 3700 2590 3360
7 dagar inom 1 månad (Flexi) 2560 3340 3340 4350 3030 3940
10 dagar inom 2 månader (Flexi) 3020 3940 3940 5160 3570 4670
15 dagar inom 2 månader (Flexi) 3650 4780 4780 6280 4330 5680
15 dagar 3300 4320 4320 5670 3920 5130
22 dagar 3820 5010 5010 6590 4530 5960
1 månad 4880 6410 6410 8460 5790 7640
2 månader 5280 6970 6970 9210 6290 8310
3 månader 6470 8540 8540 11290 7710 10190

 

Normalpriser för Interrailkort som säljs fr.o.m. 1 Januari 2021

Från 1 januari 2021 säljer vi Interrailkort till normalpris enligt ovan nämnda villkor.

Interrail Global-Pass Ungdom 2 kl Ungdom 1 kl Vuxen 2 kl Vuxen 1 kl Senior 2 kl Senior 1 kl
4 dagar inom 1 månad (Flexi) 2140 2760 2760 3600 2510 3260
5 dagar inom 1 månad (Flexi) 2420 3130 3130 4090 2850 3700
7 dagar inom 1 månad (Flexi) 2820 3670 3670 4800 3340 4350
10 dagar inom 2 månader (Flexi) 3330 4350 4350 5700 3940 5160
15 dagar inom 2 månader (Flexi) 4030 5280 5280 6960 4780 6280
15 dagar 3640 4770 4770 6270 4320 5670
22 dagar 4220 5540 5540 7290 5010 6590
1 månad 5390 7090 7090 9360 6410 8460
2 månader 5840 7710 7710 10200 6970 9210
3 månader 7160 9460 9460 12520 8540 11290